2016.08.11

Monozukuri/Takumi no Waza Expo 2016 ― Kimono Show

主催
Monozukuri/Takumi no Waza Expo 2016 Executive Committee / Keio Agency,INC.